Welkom bij Leerhuis HaNetzer

Begin 2017 zijn wij begonnen met leerhuis haNetzer, om o.b.v. de Driejarige Torah-cyclus
in een open setting aan huis op sabbatmorgen het Woord van JeHoVaH te bespreken (zoveel mogelijk vanuit de Hebreeuwse grondtaal).
Wij hebben ons leerhuis haNetzer genoemd, omdat wij geloven dat Jesjoea, de Hebreeuwse naam van Jezus, de vervulling is van de Messiaanse profetie uit Jesaja 11:1

Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï (Jesse), een telg (=netzer) ontbloeit aan zijn wortels of in een andere vertaling: Een loot [of rijsje] ontspruit aan de (afgekapte) boomstronk van ​Isaï (vader van koning David), een scheut [speciale soort spruit van een olijfboom] bloeit op uit zijn wortels.

Zoals loten aan een olijfboom vertakken, zo vertakte ten tijde van de Griekse bezetting van Israël de stam van het geslacht van Maria en Jozef uit Bethlehem naar Natsrat, beter bekend als Nazareth. Zij waren dus een “scheut” uit de stamboom Isaï, dat in een latere tijd en op een andere plaats uitsproot – in dat dorp. Afgeleid aan dit woord zijn de notzrim: de naam die gebruikt werd voor volgelingen van de Netzer = Jesjoea = Redder. Zo worden in Israël niet alleen Messiasbelijdende Joden, maar ook christenen notzrim genoemd!

Bij de bestudering van de tekstgedeelten (sederiem) maken we o.a. gebruik van de volgende bronnen:

En vooral ook deze cycli voor drie jaar van ds. P.A. Elderenbosch (1921-2002), een van de voormannen in de liturgische en oecumenische beweging in de hervormde kerk:
De bijbel in de verkondiging van het oude IsraŽl

Daarnaast geven wij ook aandacht aan de deuterocanonieke geschriften tussen de Twee ‘Testamenten’ om beter de Hebreeuwse wortels en de historische achtergronden van het Nieuwe Testament te begrijpen.

Initiatiefnemers zijn Bob en Marja van Dijk en Gertruud Bakker
Bob heeft theologie gestudeerd in zowel Utrecht als Manilla en heeft afwisselend in het beroepsonderwijs en bedrijfsleven gewerkt.
Marja heeft PABO gedaan en werkt op een basisschool.
Gertruud Bakker is inmiddels auteur van twee boeken:
Dochters van Eva
De Joodse Jezus

In april 2016 heeft Bob met behulp van 15 stellingen zijn boek “De vervangingsleer voorbij, maar wat nu?” gepubliceerd.
Zie Voorbij de vervangingsleer, wat nu?


Bob heeft vanaf 2012 verschillende cursussen gegeven, waaronder:
De Kesjercursus, een basiscursus over de Hebreeuws-Joodse wortels van het christelijk geloof.
Kesjer-cursus


De Moadiemcursus behandelt de Feesten van de Eeuwige volgens de Tenach (O.T.), Briet haChadasja (N.T.), de profetische betekenis en hoe je ze praktisch kan vieren.
Moadiem-cursus


Wortels van ons Geloof, gebaseerd op het boek dat is geschreven door Chuck en Karen Cohen.

Doorgaans komen we elke laatste zaterdag van de maand van 10.00-13.00 bij elkaar om de parasja’s van de maand te bespreken, dat wil zeggen de bijbelgedeeltes uit de Thora, die door Joden wereldwijd in synagogen worden gelezen volgens vaststaaa leesrooster.
Naast gedeeltes uit de Thora, lezen de Joden ook aansluitende gedeeltes van de haftara en lezen Joodse volgelingen van Jesjoea in messiaanse gemeenten bovendien gedeeltes uit de Berit Chadasja (NT).
Ons leidraad daarbij echter is die van de Drie-jaarlijkse-Cyclys
Bijbelleesrooster-in-drie-jaar
Op deze webpagina vindt u de (historische) achtergrond daarvan:
http://www.keesbloed.nl/bijbelleesrooster-in-drie-jaar/#onderzoek

Wij wonen in de wijk Tiellandt in Houten. Mocht u ons leerhuis een keer willen bezoeken, stuur dan een e-mail naar bvdijk@theophilme.nl